Karate genealoogia

S. Matsumura
1798- 1890

|

Y. A. Azato
1826 - 1906

Anko Itosu
1830 - 1915

|

|

Ohtsuka Hironori
1892 - 1982
(WADO RYU)

Gichin Funakoshi
1862 - 1957

Kenwa Mabuni
1888 - 1952
(SHITO RYU)

|

|

|

Yoshitaka Funakoshi
1906 - 1945

|

Takeshi Shimoda

Shotokan Dojo
1938 - 1945

|

|

Hiroshi Nogushi

M. Hironishi
1913 - 1999

 

Shigeru Egami
1906 - 1981

Wado Uemura

 

Yoshiaki Hayash

|

|

Toshio Watanabe

SHOTOKAI

|

 

SHOTOKAN

|

|

 

Tsutomu Ohshima

Mitsusuke Harada

Jotaro Tagaki

Yanagisawa

|

|

|

Kanada
Prantsusmaa
Gabon
Israel
Maroko
Sveits
USA

K. D. S. :

Belgia
Soome
Prantsusmaa
Gibraltar
UK
Maroko
Portugal
USA
Eesti

SHOTOKAI
(Jaapan)

 

Viimati uuendatud Teisipäev, 28 Detsember 2010 00:10