EKDS tekkelugu

Organisatsiooni loomisel oli keskne roll karateklubil Majeda Tartus ja inimestegrupil Tallinnas,kes kõik kuulusid tol ajal Eesti Shotokan Karate-do Assotsiatsiooni (EeSKA). Karate klubi Majeda loodi 1995. aasta 6. märtsil umbes kahekümne asjast huvitatu poolt. Sellest ajast on klubi ka ametlikult registreeritud mittetulundusliku ühinguna. Enne eksisteeris klubi sisuliselt juba 1989/90.hooajast alates, kuid siis oli harjutajaskond väikesearvuline ja nad ei pidanud otstarbekaks ametlikku organiseerumist. Pärast juriidilise staatuse saamist 1995 aastal on püütud säilitada ka varasematel aastatel tekkinud traditsioone. Õpiti EeSKA's karated, püüti mõista võitluskunsti tema nüansirikkuses, mis viis klubi ja tema liikmete kiirele arengule. Shotokan karate klubis Majeda õpetati sel ajal Jaapani Karate Assotsiatsiooni (JKA) standarditele vastavat Shotokan karated. Viimastel aastatel kasvas klubi liikmeskond enam kui sajaliikmeliseks.

Igal võitluskunsti õpetajal on erinev arusaamine sellest, milline peaks olema karate õpetus ja mis on õpetuse eesmärk. Et leida vastuseid küsimustele, mis jäid vaatamata ennastsalgavale tööle aastateks vastuseta ja soovist edasi areneda, hakati otsima uut õpetajat. Võitluskunsti saab korralikult õppida vaid ühelt õpetajalt - õpetajalt, kes seda kunsti valdab. Raamatute, videomaterjali, interneti või muu sellise abil ning erinevatelt meistritelt võib ehk saada informatsiooni liigutuste välise vormi kohta, kuid see on kogu olemasolevast õpetusest vaid väike osa. Seetõttu loetakse võitluse õpingutes äärmiselt tähtsaks õpetuse järjepidevust. Kõiksugused õppematerjalid ei anna iialgi edasi võitluskunstide olulisimaid osasid õppeprotsessis nagu aus tagasiside partnerilt, inimloomu kujundav hea eeskuju, head treeningmetoodikad, toimivus oma tehnika kujundamisel, jne.

Meie palvel tutvustasid Patrik Hautanen ja Jari Lähdesluoma 2000. aasta juulis esmakordselt Eestis Sensei Mitsusuke Harada õpetust ja meetodeid. Pärast seda tutvustust ja treeninguid, otsustas karateklubi Majeda üldkogu jätkata edaspidi karate praktiseerimist Karate-Do Shotokai organisatsioonis Sensei Harada ning tema seeniorgrupi juhendamisel. Pärast KDS'i liikmekandidaadiks olemist 1 aasta vältel, sai Eesti Karate-Do Shotokai organisatsioon (EKDS) KDS'i liikmeks.

KDS-i peakorter asub Suurbritannias, organisatsiooni looja ja peaõpetaja on Sensei Mitsusuke Harada. Sensei (sünd 1928) on endiselt aktiivselt karated praktiseeriv õpetaja, väga särav isiksus. Tal on peaaegu igas KDS'i rahvuslikus organisatsioonis õpilane kes on võimeline Sensei õpetust edasi viima ka siis, kui Sensei ise aktiivsest õpetamisest tagasi tõmbub.

KDS on poliitika- ja võimuvõitlusvaba organisatsioon, KDS'i liikmed on sinna astunud selleks, et harjutada ja õppida karated, treenida ja areneda. KDS'i juhib Sensei Harada ja tema 5.dan'idest koosnev tehniline grupp. Samasuguse põhimõtte järgi on üles ehitatud ka piirkondlikud organisatsioonid. Piirkondlikku organisatsiooni juhib samuti seeniorõpilaste grupp. Seeniorgrupp vastutab organisatsiooni ja selle liikmete arengu eest. Gradueerimist dan-astmete tasemel juhib Sensei ja tema seeniorgrupp. Formaalseid vööeksameid ei ole. Niisugune gradueerimiskord on loodud selleks, et selgitada välja karateka tase tema loomulikus harjutamisolukorras, et mitte anda talle võimalust spetsiaalselt eksamiks valmistuda, mitte tekitada ebavajalikku emotsionaalset pinget ja loomulikult selleks, et motiveerida kõiki harjutajaid kõikides seminarides perfektselt harjutama.

Treeningutest osavõtmine on kõigile soovijatele jõukohane. Seda nii füüsilises, vaimses, kui ka materiaalses osas. Tegemist ei ole spordiga, vaid eelkõige spetsiifilise kehakultuuri liigiga, õpetusega oma keha oskuslikust kasutamisest võitluses pealejäämiseks. Sellest lähtudes ei ole ühtegi kriteeriumit, mis limiteeriks kellelgi organisatsiooni tööst osavõttu. Eestis korraldatakse nii sügisel kui kevadel rahvusvahelisi treeninglaagreid, kus õpetavad instruktorid ka teistest maadest (näiteks UK-st, Prantsusmaalt, Soomest). Lisaks neile kuulub EKDS-i traditsioonide hulka nn. metsik laager, mis toimub suvel kusagil vabas looduses. Järjepidevalt külastatakse ka Soomes toimuvaid rahvusvahelisi laagreid ning Suubritannias toimuvat iga-aastast nädalapikkust "Suvekooli".

Väljaspool treeningtööd toimub klubides ka ühisüritusi, millest traditisooniks on saanud iga-aastane jõulupidu. Harjutamine KDS'is on tänu seeniorõpilaste ilmekatele demonstratsioonidele, sisukatele seletustele ning lõpmata paljudele meetoditele väga huvitav, efektiivne ning suunatud kogu olemusega võitluskunsti õppimisele.

Viimati uuendatud Neljapäev, 30 Detsember 2010 13:00