EKDS põhimõtted

Sarnaselt algse Shotokai grupiga on ka EKDS-i filosoofia lähtunud põhimõttest, et areng ja karate praktiseerimine on olulisemad, kui majanduslikud või mis iganes muud kaalutlused. Sellepärast on KDS Eestis mittetulundusühing, millel ei ole palgalisi töötajaid.

Eesmärk

Jääda rahulikuks konflikti või ohu korral. Kontrollida oma keha, meelt ja emotsioone selleks, et võimaluse korral vältida konflikte ja vajadusel kaitsta ennast, ning ka teisi, kui ollakse selleks võimeline.

Põhimõte

Kui sind ei puudutata, ei saa sa ka viga; kui vastast rünnata, siis alati nii, et ta kukuks! Ilma spetsiifilise kehalise konditsioonita on väga ebatõenäoline, et väiksem inimene suudaks suuremat või kogenenumat võita - vaatamata sellele, kui palju erinevaid vorme ja tehnikaid ta valdab. Shotokais mõistetakse "kehalise konditsiooni" all seda, kuidas inimene kasutab oma lihaseid erinevate kehaosade liigutuste kontrollimiseks. Pole oluline, milline on inimese kehatüüp, oluline on hoopis see, kuidas ta kasutab oma lihaseid vastase liikumise suhtes. Seejuures ei pea lihased olema hiiglaslikud ja tugevad, nad peavad olema lihtsalt käsklustele hästi alluvad, häälestatud ja tundlikud.

Lihaste kontroll

See tähendab võimet kontrollida erinevaid lihasgruppe vastavalt oma tahtele selleks, et jääda lõdvestunuks. Kui aga seada eesmärgiks täielik lõtvus, ei ole võimalik vajadusel tarvilikku jõudu koondada. Oluline on hoida oma lihaseid eesmärgile keskendatuna, nendes peab säilima teatav toonus, sisemine liikumine, isegi kui väliselt mingit liikumist näha ei ole.

Tehnika

Võitluskunstide põhilise sõnavara moodustavad "tehnikad" (löök, haare, blokk, põiklemine jne). Sageli nimetatakse vormi (võitlust meenutavad liigutused ja nende kanoniseeritud kogumid e kata`d) tehnikaks. See ei ole nii. Vorm on harilikult võitluskunsti kõige kergemini ja kiiremini õpitav osa. Selleks, et saavutada tõeline kontroll vastase üle ja võitluses toimiv tehnika, tuleb igaühel läbi harjutusmeetodide (milledest üheks on vorm) oma tehnika luua. Tehnika on kasutatav viis vastase alistamiseks reaalses võitlussituatsioonis, mis on individuaalne ja ei sarnane algselt harjutatavale vormile.

Kontsentratsioon

See on võime pidevalt aduda kavatsetud liikumise tunnet, võime seda tunnet vajadusel vallandada. See on võime säilitada rünnakutunne ka siis, kui oled parasjagu kaitses - mitte lihtsalt "olla valmis tegutsema", vaid omada kogu aeg sisemiselt tegelikku tegutsemistunnet.

Asend

Tugevad asendid võimaldavad säilitada stabiilsust ja alustada tugevat rünnakut. Enese surumine teatavatesse asendite mustritesse toob kaasa jäikuse, see aga pärsib jõudu, annab vastasele liiga palju informatsiooni ning toob lõppkokkuvõttes kaasa allajäämise. Seega - me püüdleme tugevate asendite poole, kuid mõistame ka, et sellele peab lisanduma liikuvus.

Liikuvus

Püüdes olla kiire, tuleb jõust ja võimsusest harilikult teataval määral loobuda. KDS-i praktikas üritatakse asendeid ja liikuvust nii tihedalt ühendada, et nad hakkaksid üksteist täiendama ja lakkaksid teineteisele vastu töötamast. Teine oluline aspekt liikuvuse juures on suhe partneri/ vastasega; suhte aspekt rõhutab distantsi ja ajastuse mõistmise olulisust.

Distants/ajastus

Selle asemel, et võidelda oma treeningpartneri või vastase VASTU, püüab KDS-i praktika õpetada seda peent SUHET, mis valitseb sinu ja oponendi vahel. Arusaamine sellest, millal ja mis ulatuses liikuda, on karate-do üheks võtmeks. Seetõttu juhul, kui partner või vastane näib kumite's või tänavavõitluses olukorda kontrollivat, tuleb püüda temalt initsiatiiv haarata. Tihti unustatakse aga ära, et kui kaks vaenujõudu põrkuvad, siis harilikult purunevad mõlemad. Kui õpid teist "lugema" (mitte ainult füüsilisi signaale, vaid ka kavatsusi), siis kontrollid olukorda nii ründes kui kaitses.

Müüdid, mis ei vasta tõele

  1. Selleks, et olla võitluses efektiivne, tuleb olla suur, tugev ja agressiivne.
  2. Naistel on võimatu võitluskunstis väga head taset saavutada.
  3. Karate on spordiala, kus tuleb treenida selleks, et võistlustel medaleid teenida.
  4. Ükskõik, kui palju sa karated treenid, võitluses jääd sa ikkagi kaotajaks.
  5. Võitluskunstide harrastajad tegelikult ei õpi reaalselt võitlema.
Viimati uuendatud Laupäev, 01 Oktoober 2011 14:30